AKADEMSKI SLIKAR

Dušan Prodana je od najranijeg detinjstva pokazivao interesovanje za crtanje, slikarstvo i fotografiju. Pohađao je različite kurseve, radionice i sarađivao sa brojnim umetnicima. Dušan Prodana je akademski slikar, sa više od 30 godina iskustva. Njegovi radovi nalaze se širom naše zemlje tako i u inostranstvu u brojnim privatnim i korporativnim kolekcijama. Obrazovanje: Akademije klasičnog slikarstva, Sremska Kamenica, Srbija. Intervju: www.herceg.tv

AKADEMSKI SLIKAR

Dušan Prodana je od najranijeg detinjstva pokazivao interesovanje za crtanje, slikarstvo i fotografiju. Pohađao je različite kurseve, radionice i sarađivao sa brojnim umetnicima. Dušan Prodana je akademski slikar, sa više od 30 godina iskustva. Njegovi radovi nalaze se širom naše zemlje tako i u inostranstvu u brojnim privatnim i korporativnim kolekcijama. Obrazovanje: Akademije klasičnog slikarstva, Sremska Kamenica, Srbija. Intervju: www.herceg.tv